SEKILAS INFO
  • 8 bulan yang lalu - Web resmi Masjid Besar Syuhada segera hadir
WAKTU :

WAKTU SHALAT, Selasa, 29 11 2022 November 2022 >

IMSYAK 04:01
SUBUH 04:15
DZUHUR 11:46
ASHAR 15:05
MAGHRIB 17:57
ISYA 18:55
Diterbitkan :
Kategori : Berita
Hari/TanggalRamadhanPenceramah SubuhPenceramah TarawihImam Isya/Tarawih
Ahad 3 April1H. Abrar Zym, SAg, MHAmanullah, SAgDrs. H. Muchlis Azis, MSi
Senin 4 April2Dr. H. Bustami Usman, MSiDrs. H. M. Daud HasbiUst. Syauqi A. Majid, SAg
Selasa 5 April3H. Mursalin Basyah, LC, MADr. Muhammad Hanif TaufikUst. Khalil Qardhawi, SQ, SAg
Rabu 6 April4Dr. H. Hasanuddin Yusuf, MADr. H. Munawar Jalil, MAUst. Muhammad Imam Nasa’i
Kamis 7 April5Drs. Tgk. H. Burhan AliH. Gamal Akhyar, Lc, MAUst. Muhammad Ikhsan, Lc
Jumat 8 April6Dr. H. Syukri Yusuf, MADr. Ir. H. Agussabti, MSiUst. Khairul Huda
Sabtu 9 April7Dr. Ir. H. Mustafa Usman, MSUst. Sri Darmawan, SAgDr. H. Agusni Yahya, MA
Ahad 10 April8Drs. H. Muchlis Azis, MSiUst. Zulkarnain Gamal, SAgUst. H. Zamhuri Ramli, SQ
Senin 11 April9Dr. Ir. H. Zardan Araby, MT, MBAH. M. Kasim Yahya, SAgDr. Ir. H. Basri A. Bakar, MSi
Selasa 12 April10Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, MAgH. Abrar Zym, SAg, MHDrs. H. Muchlis Azis, MSi
Rabu 13 April11Drs. H. Abdullah UsmanH. Mursalin Basyah, Lc, MAUst. Haikal Khalilullah
Kamis 14 April12Drs. H. Murkhana, MBADr. H. Fahmi Sofyan, Lc, MAUst. Muhammad Sayuthi, S. Hum
Jumat 15 April13Drs. H. Ameer Hamzah, MsiDr. Ir. H. Basri A. Bakar, MSiUst. Khalil Qardhawi, SQ, SAg
Sabtu 16 April14Prof. Dr. H. M. Yusuf Azis, M.PdTwk. Muhammad, SHI, MAUst. Irhamullah Elmas’udy. SPd. I
Ahad 17 April15Dr. H. Saminan Ismail, MPdDr. H. M. Yasir Yusuf, MADrs. Tgk. H. Burhan Ali
Senin 18 April16Dr. H. Yusran Hadi, Lc, MADr. H. Zulkarnain Jalil, MSiUst. Saddam Husen, SPd. I
Selasa 19 April17Dr. H. Agusni Yahya, MADr. H. Syukri Yusuf, MADr. Ir. H. Agussabti, MSi
Rabu 20 April18Dr. A. Gani Isa, MHUst. Syauqi A. Majid, SAgUst. Arsyiallah
Kamis 21 April19Tgk. H. Abd. WahidTim Syeikh Hussein JaberUst. Afdhalul Rizki
Jumat 22 April20H. Gamal Akhyar, Lc, MADr. H. Zaki Fuad, M.AgDr. Ir. H. Basri A. Bakar, MSi
Sabtu 23 April21Dr. H. M. Yasir Yusuf, MADr. Fajarulfalah, Lc, MAUst. Syauqi A. Majid, SAg
Ahad 24 april22H. Manshur Ahmad, SAgDr. H. Hasanuddin Yusuf, MAUst. Muhammad Imam Nasa’i
Senin 25 April23H. Akhyar M. Ali, MAgDr. Ir. H. Mustafa Usman, MSUst. Emi Yasir, Lc, MA
Selasa 26 April24Ust. Irhamullah Elmas’udy, SPd. IUst. Hajarul Akbar Al Hafiz, MAUst. Saddam Husen, SPd. I
Rabu 27 April25Dr. H. Syahminan, MADaiyadi Reza Setiawan, MAUst. Khairul Huda
Kamis 28 April26Ust. H. Zamhuri Ramli, SQDr. Mizaj Iskandar, Lc, LLMUst. Mustarbi
Jumat 29 april27Dr. Ir. H. Basri A. Bakar, MSiDr. Ibrahim Jamil, MPdUst. Haikal Khalilullah
Sabtu 30 April28Drs. Tgk. H. Burhan AliDrs. H. Muchlis Azis, MSiDrs. Tgk. H. Burhan Ali
JADWAL PENCERAMAH DAN IMAM BULAN RAMADHAN 1433H/2022 M
Hari/Tanggal Ramadhan Penceramah Subuh Penceramah Tarawih Imam Isya/Tarawih Ahad 3 April 1 H. Abrar Zym, SAg, MH Amanullah, SAg Drs. H. Muchlis Azis, MSi Senin 4 April 2 Dr. H....